Hvad er EDI?

EDI står for Electronic Data Interchange og er en metode til at udveksle forretningsdokumenter mellem virksomheder på elektronisk form. Det smarte er, at dokumenterne udveksles sådan at de kan behandles automatisk hos modtageren.

De dokumenter der udveksles kan f.eks. være ordrer og fakturaer men også en lang række andre andre dokumenter såsom leveringsadvis, salgsrapporter og meget mere.

Et typisk eksempel er, at du kan modtage din kundes ordrer direkte i dit økonomisystem, og din kunde vil modtage din faktura direkte i deres økonomisystem.

EDI sparer arbejdstid, fordi ordrer og fakturaer sendes frem og tilbage elektronisk uden manuel indtastning. Samtidigt bliver kvaliteten af dokumenterne højere, fordi de ellers uundgåelige tastefejl undgås.

Standarder

For at lette udvekslingen af elektroniske dokumenter er der udviklet en række EDI-standarder. I princippet skulle det være sådan at hvis man følger standarden kan modtageren altid læse dokumentet, men i praksis viser det sig at der er opstået en række forskellige fortolkninger af standarderne. Du kan læse mere om de forskellige EDI-standarder her.

I Danmark er der to meget udbredte standarder:

Standard

Beskrivelse

OIOXML/OIOUBL

 OIOUBL / OIOXML er udviklet til det offentlige Danmark, og i dag kan man kun sende fakturaer til stat og kommuner hvis de bliver sendt som OIOUBL. OIOXML / OIOUBL standarderne er også gradvist ved at vinde indpas i private virksomheder. En stor fordel ved OIOXML / OIOUBL er, at der findes software, der kan validere dokumentet på forhånd, så man er sikker på at det kan læses af modtagere der følger standarden 100%. Der er desværre en tendens til at såvel private som offentlige myndigheder lægger deres egne fortolkninger ned over standarderne.
EDIFACT

EDIFACT er en gammel standard, men den vinder stadig større indpas i private virksomheder, især de større forretningskæder. Der er ikke nogen officiel valideringssoftware til EDIFACT standarden, og i praksis skal der altid gennemføres en test med modtageren af EDIFACT dokumenter for at sikre, at dokumenterne overholder modtagerens måde at bruge standarden på.

Hos nemEDI har vi erfaring med alle EDI standarder, ligesom vi kommunikation med EDI partnere, der har opfundet deres eget format, og er klar til hjælpe med opsætning, uanset hvilken standard der skal benyttes.

Vi kan tilbyde løsninger til alle typer virksomheder, fra den lille virksomhed med enkle forretningsgange til den store, mere komplekse virksomhed. 

Læs mere om vores løsninger her.