Standarder

Der findes en række forskellige standarder med større eller mindre udbredelse, nedenfor beskriver vi kort de mest gængse.

OIOXML/OIOUBL

OIOXML / OIOUBL er udviklet til det det offentlige Danmark, og i dag kan man kun sende fakturaer til stat og kommuner hvis de bliver sendt som OIOUBL. OIOUBL er en videreudvikling af OIOXML. Både OIOXML og OIOUBL er XML baserede formater og er udviklet til at kunne håndtere alle tænkelige situationer i f.eks. fakturaer, hvilket desværre også gør dem temmelig komplekse.

OIOXML dækker kun fakturaer og kreditnotaer, mens OIOUBL dækker de fleste forretningsdokumenter f.eks, indkøbsordrer, leveringsadvis og mange andre. Den anvendes dog stadig mest til ordrer og fakturaer.

En stor fordel ved OIOUBL er, at der findes officiel valideringssoftware, så man på forhånd kan teste om dokumentet er validt, hvilket mindsker behovet for test op mod den enkelte modtager   

PEPPOL

PEPPOL er den internationale pendant til OIOUBL, og anvendes efterhånden i store dele af EU ved fakturering af offentlige myndigheder. Det er tanken at OIOUBL på sigt skal er stattes af PEPPOL. Ligesom OIOUBL er PEPPOL et XML baseret format.

EDIFACT

EDIFACT er en FN standard, og har mange år på bagen, faktisk er den mest anvendte udgave af standarden fra 1996, men den anvendes stadig i stor udstrækning af de store forretningskæder. En EDIFACT fil er en struktureret tekst fil. EDIFACT standarden dækker alle typer af forretningsdokumenter fra ordrer og fakturaer over leveringsadvis til bankbetalinger, transportbookning og medicin ordinering.

EDIFACT er velbeskrevet, men der er en tendens til at dem der anvender den lægger deres egen fortolkning ned over standarden. Da der samtidig ikke findes officielle valideringsredskaber kræver en EDIFACT forbindelse mellem to partern en tilbundsgående test af om begge parter opfatter dokumenterne på samme måde. 

EDIFACT anvendes i Europa og Asien.

X12

X12 er den amerikanske pendant til EDIFACT, og dækker over nogenlunde de samme typer af forretningsdokumenter. X12 er også en sruktureret tekst fil. Standarden fastlægges af ANSI organistionen i USA, men ligesom med EDIFACT findes der ikke officielle valideringsværktøjer, og standarden anvendes på forskellige måder af forskellige firmaer. Mange af de store amerikanske retail kæder har udviklet deres egne valideringsværktøjer for at lette arbejdsbyrden i forbindelse med implementeringen

Andre

Ud over disse udbredte standarder findes der en række branchespecifikke standarder med varierende udbredelse. Det er typisk kommaseparerede eller fastlængde formater.